Plus Scouts

23+ Jaar

Plus-Scouts zijn buitengewone leden van 23 jaar of ouder, die geen vaste functie binnen Scouting hebben, maar wel lid willen blijven of worden van Scouting Nederland en Scouting Ginneken in het bijzonder. Deze groep kan en wil een meerwaarde leveren aan Scouting Ginneken door bijv. ondersteuning te bieden bij groepsactiviteiten of onderhoud. Daarnaast ondernemen ze ook een aantal activiteiten per jaar met elkaar.

Contact

Vul onderstaande contact formulier in om dit naar de voorzitter van de Plusscouts te sturen.